czeski angielski rumuński słowacki ukraiński

Chápeme, že dochází k určitému rozvolnění, ale zde v prostorách ubytovny nadále platí nošení roušky ve všech společných prostorách!!!

Společné věci, které sloužily k úklidu byly odstraněny, i při sebelepší snaze je pravidelně dezinfikovat, by mohlo dojít k zamoření a přenášení virů! Vysavač Vám zapůjčíme pouze po předchozí dohodě. Po každém použití musí být vydezinfikován. 

Je nám líto, ale z důvodu ochrany a šíření virů, byla přijata tato bezpečnostní opatření:

 Každému ubytovanému bude namátkově měřena teplota. 

Na pokoji je každý ubytovaný povinen:

Udržovat pořádek, řádně uklízet a dbát na osobní hygienu! Povinností každého jednotlivce je mít alespoň tyto základní prostředky.

Prostředky na úklid pokoje (pouze pro dlouhodobý pobyt)

  1. Běžné úklidové prostředky a pomůcky
  2. Mycí a dezinfekční prostředek na bázi MRS 

Osobní a ochranné prostředky:

  1. Roušky min 3 ks
  2. Alkoholovou dezinfekci na Coronavir 19
  3. Tekuté mýdlo
  4. Prášek a dezinfekce na praní 

Zákaz praní prádla ve sprchách! Přísný zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. Zákaz kouření mimo vyhrazený prostor max 3 osoby.

Vše bude pravidelně kontrolováno!

Do budovy nesmí vstoupit nikdo, kdo není řádně ubytován!

Další informace najedete na elektronickém informačním tablu recepce.